Kursinformasjon

HMS Grunnkurs

LSP112
5 dager
Medlemmer av arbeids- og miljøutvalg, Verneombud, ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med arbeidsmiljøspørsmål i bedriften.
Ingen
Norsk
Gjøre det lett for deltakerne å lykkes med HMS-arbeidet ved å gi deltagerne en forståelse av egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet, og hvilke muligheter som ligger i et aktivt samspill med andre HMS-aktører knyttet opp mot formålet med HMS- regelverket.
Kurset gjennomføres i samarbeid med NHO v/ Norsk Industri som leverer den nettbaserte delen av kurset.

Kurset består at tre deler som gjennomføres i nevnte rekkefølge; en selvstudiumsmodul (internettbasert med eksamen), en "hjemmeoppgave" hvor man gjør en enkelt kartlegging av eget HMS-arbeid, og to dagers samling hvor deltakerne får mulighet til å diskutere og reflektere over hvordan HMS kan være et bidrag i forbedringsarbeidet i egen virksomhet.

- Vi har bevisst valgt å gjøre kurset svært interaktivt, slik at deltakerne selv kan bidra med erfaringer og kompetanse inn i læringen. Vi tør påstå at kurset vil være unikt, og gi langt bedre forutsetninger for deltakerne til å følge opp læringen med konkrete tiltak på egen arbeidsplass. Sentralt står forståelsen av egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet, og hvilke muligheter som ligger i et aktivt samspill med andre HMS-aktører.

Vårt HMS-grunnkurs tar utgangspunkt i kravene som stilles i tilleggsavtale III i hovedavtalen mellom NHO-LO. Vi har valgt å satse på et fleksibelt kurs med fokus på deltakernes egne erfaringer, regelverkets intensjon, etterlevelse og praktisk nytteverdi for den enkelte og bedriften de jobber i.

Vi fokuserer mye på intensjonen med internkontrollforskriften og tilsvarende i arbeidsmiljøloven og ønsker å fremheve samarbeidsmodellen som den beste metoden for å finne de mest robuste løsningene.
Det utstedes kursbevis når alle deler av kurset er gjennomført

Bestill her

Næringslivets Hus i Oslo

Se tilgjengelighet

Offsite Tromsø

Se tilgjengelighet

Offsite Ålesund

Se tilgjengelighet

RelyOn Nutec Bergen

Se tilgjengelighet

RelyOn Nutec Kristiansand

Se tilgjengelighet

RelyOn Nutec Stavanger

Se tilgjengelighet

RelyOn Nutec Trondheim

Se tilgjengelighet

Kontakt
Be om mer informasjon


Send